Prawo rodzinne

  • sprawy rozwodowe,
  • sprawy o separację,
  • sprawy o alimenty,
  • władza rodzicielska,
  • podział majątku wspólnego małżonków,
  • porady prawne w zakresie prawa rodzinnego.