Prawo pracy

  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę,
  • opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
  • dochodzenie odszkodowań w sprawach związanych z prawem pracy,
  • sprawy dotyczące warunków zatrudnienia,
  • kompleksowe doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa pracy,