Prawo gospodarcze

  • obsługa prawna firm,
  • rejestracja, przekształcanie i likwidacja spółek,
  • reprezentacja przed sądem w postępowaniach gospodarczych,
  • opracowywanie projektów uchwał,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych,
  • doradztwo w zakresie prawa gospodarczego.