Prawo cywilne

  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
  • dochodzenie odszkodowań,
  • windykacja należności,
  • reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
  • opinie prawne,
  • porady prawne.